{test_event_code: TEST33639}

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Lütfen sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

 

Madde 1- TARAFLAR

 

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) www.inofit.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten  Ahıhıdır Mah. Mavradin Yolu Sokak No: 1/1 Menemen – İZMİR adresinde mukim MARAMUROĞLU GIDA YEM DIŞ TİC.LOJ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ile www.inofit.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında, Üye’nin MARAMUROĞLU GIDA YEM’in sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. MARAMUROĞLU GIDA YEM ve Üye işbu Sözleşmede ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme'nin konusu MARAMUROĞLU GIDA YEM 'in sahip olduğu internet sitesi www.inofit.com.tr 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

Madde 3- TANIMLAR

 

3.1-SİTE                                : www.inofit.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
 

 

3.2- ÜYE                                : www.inofit.com.tr dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.inofit.com.tr sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Üye adı üyeye özeldir ve aynı üye adı iki farklı üyeye verilmez.
 

 

3.3- KİŞİSEL BİLGİ           : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon
numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser
tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

 

 

Madde 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1- Üye, www.inofit.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MARAMUROĞLU GIDA YEM 'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.2- Üye, MARAMUROĞLU GIDA YEM tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MARAMUROĞLU GIDA YEM’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MARAMUROĞLU GIDA YEM' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.3- Üye www.inofit.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

4.4- Üye, www.inofit.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

4.5- Üyeler www.inofit.com.tr sitesinde yaptıkları yorumlarda herhangi bir birey, kurum vb. kişiler hakkında din, dil, ırk, mezhep, pornografik, şiddet vb. ile ilgili hakaret içeren kelimeleri, bilgileri profili içinde dahi olsa yayınlayamaz. Tüm sorumluluk Üye'ye aittir, www.inofit.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MARAMUROĞLU GIDA YEM 'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. MARAMUROĞLU GIDA YEM’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. MARAMUROĞLU GIDA YEM hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Böyle bir durumda kurallara uyulması açısından üyeye öncelikle bir uyarıda bulunulur. Aynı durumun yinelenmesi durumunda üyelik iptal hakkını MARAMUROĞLU GIDA YEM saklı tutar.

 

4.6- MARAMUROĞLU GIDA YEM’in üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.inofit.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MARAMUROĞLU GIDA YEM’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

4.7- Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

4.8- Sitede yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler kopyalanarak başka bir ürün veya hizmet için kullanılamaz.

 

4.9- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MARAMUROĞLU GIDA YEM 'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

4.10- MARAMUROĞLU GIDA YEM 'in  her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MARAMUROĞLU GIDA YEM 'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

4.11- MARAMUROĞLU GIDA YEM tarafından www.inofit.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

4.12- MARAMUROĞLU GIDA YEM üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ....ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ....ve ....web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

4.13- www.inofit.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.inofit.com.tr 'ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

4.14- MARAMUROĞLU GIDA YEM sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.inofit.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Sitenin kullanımı ya da Siteye giriş ile bu değişiklikler Üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

 

4.15- Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.16- MARAMUROĞLU GIDA YEM iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4.17- Bildirim; MARAMUROĞLU GIDA YEM, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle Üye’nin onay vermesi halinde iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

4.18- www.inofit.com.tr üzerinden Üye’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. www.inofit.com.tr aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üye’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak www.inofit.com.tr için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.inofit.com.tr in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Üye’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere sadece amaca uygun olarak verilir.

 

4.19- Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

 

4.20- Site, dilediği zaman ödül programları, kampanyalar veya benzeri indirimler yapabilir, kapsam ve koşullarını dilediği zaman değiştirebilir.

 

Madde 5- DEVİR

 

MARAMUROĞLU GIDA YEM, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

Madde 6- MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya MARAMUROĞLU GIDA YEM’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer benzeri olaylar) MARAMUROĞLU GIDA YEM işbu sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MARAMUROĞLU GIDA YEM açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MARAMUROĞLU GIDA YEM’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Ayrıca bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

Madde 7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

 

“MARAMUROĞLU GIDA YEM” markası ve logosu, “MARAMUROĞLU GIDA YEM” mobil uygulamasının ve www.inofit.com.tr tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak MARAMUROĞLU GIDA YEM tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, MARAMUROĞLU GIDA YEM’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya www.inofit.com.tr’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda MARAMUROĞLU GIDA YEM’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya MARAMUROĞLU GIDA YEM ‘in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, MARAMUROĞLU GIDA YEM’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Madde 8- SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

MARAMUROĞLU GIDA YEM, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve www.inofit.com.tr da yer alan Gizlilik Politikası da dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.inofit.com.tr’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, www.inofit.com.tr da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

 

Madde 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya MARAMUROĞLU GIDA YEM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MARAMUROĞLU GIDA YEM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

Madde 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların MENEMEN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

 

Madde 11- YÜRÜRLÜK

 

İşbu sözleşme tarafından www.inofit.com.tr içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

OKUDUM-KABUL ETTİM ve ONAYLADIM

 

Üye